Se incarca...

DECLARATIA MANAGERULUI GENERAL

Sistemul de management integrat calitate – mediu – SSM/SU – DM se aplica fiecarei parti a societatii si este un proces continuu care ne duce la indeplinirea principalelor noastre obiective:
1)   Politica în domeniul calităţii, mediului, SSM/SU si a dispozitivelor medicale a S.C. X-LAB Solutions S.R.L., ca parte integrantă a politicii societăţii noastre, este de a oferi produse şi servicii de un înalt nivel calitativ, cât mai eficient posibil şi de a satisface cerinţele clienţilor noştri, precum şi pe cele legate de reglementare.

2)   Sistemul de management integrat calitate – mediu – SSM/SU – DM se aplică fiecărei părţi a societăţii şi este un proces continuu care ne duce la îndeplinirea principalelor noastre obiective: •

·   Mărirea cotei de piaţă şi a valorii adăugate si extinderea prezenţei noastre la nivel naţional şi regional;
·   Creşterea gradului de utilizare a resurselor printr-o mai bună planificare a activităţii;
·   Instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilităţii acestuia şi ridicarea nivelului de cunoştinţe;
·   Îmbunătăţirea comunicării de piaţă prin organizarea de evenimente şi apariţia realizărilor firmei în diverse publicaţii de specialitate şi media;
·   Obţinerea satisfacţiei clienţilor, a angajaţilor şi a tuturor părţilor interesate prin calitatea produselor şi serviciilor oferite;
·   Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile activitatilor societatii in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca/situatiilor de urgenta si dispozitivelor medicale;
·   Prevenirea poluarii, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
·   Asigurarea unui management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;
·   Asigurarea pentru salariati a unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin controlul riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca;
·   Asigurarea instruirii permanente a personalului cu privire la situatiile de urgenta;
·   Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 13485:2012.

3)    Prevenirea neconformităţilor în toate fazele, identificarea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi susţinerea după furnizare a produselor şi serviciilor se realizează prin menţinerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-ssm/su în concordanta cu cerintele SR EN ISO 9001:2008/SR EN ISO 14001:2005/SR OHSAS 18001:2008 si prin conformarea cu cerintele SR EN ISO 13485:2012.

4)    O atenţie deosebită se acordă educării şi instruirii fiecărui angajat, pentru utilizarea creativităţii personale în scopul aplicării politicii în domeniul calităţii, mediului, ssm/su  si a dispozitivelor medicale. Aşteptăm de la angajaţi: iniţiative, performanţe, responsabilitate, protejare şi colaborare permanentă.

5)    Sistemul de management integrat calitate – mediu – SSM/SU - DM si cel al dispozitivelor medicale sunt documentate,  stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor societăţii şi sunt menţinute prin audituri şi analize, în scopul asigurării îmbunătăţirii continue a eficacităţii funcţionării acestora.

6)    Prezenta politică asigură cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor de calitate, mediu, SSM/SU si a dispozitivelor medicale; politica este analizata continuu pentru adecvare continuă.

7)    Managerul General se angajează să comunice în cadrul organizaţiei importanţa satisfacerii cerinţelor legale şi de reglementare, a cerintelor sistemului de management integrat  şi să urmărească respectarea acestora.

Certificari

slogan
Urmareste-ne pe Google plus! Urmareste-ne pe Twitter! Urmareste-ne pe Facebook! Urmareste-ne
All Rights Reserved. Copyright © 2002 - 2014, SC X-Lab Solutions SRL