Se incarca...

DECLARATIA MANAGERULUI GENERAL

1. Politica în domeniul calităţii, mediului, SSM/SU si a dispozitivelor medicale a S.C. X-LAB Solutions S.R.L., ca parte integrantă a politicii societăţii noastre, este de a oferi produse şi servicii de un înalt nivel calitativ, cât mai eficient posibil şi de a satisface cerinţele clienţilor noştri, precum şi pe cele legate de reglementare.

2. Sistemul de management integrat calitate – mediu – SSM/SU – DM se aplică fiecărei părţi a societăţii şi este un proces continuu care ne duce la îndeplinirea principalelor noastre obiective: 
 • Mărirea cotei de piaţă şi a valorii adăugate si extinderea prezenţei noastre la nivel naţional şi regional;
 • Creşterea gradului de utilizare a resurselor printr-o mai bună planificare a activităţii;
 • Instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilităţii acestuia şi ridicarea nivelului de cunoştinţe;
 • Îmbunătăţirea comunicării de piaţă prin organizarea de evenimente şi apariţia realizărilor firmei în diverse publicaţii de specialitate şi media;
 • Obţinerea satisfacţiei clienţilor, a angajaţilor şi a tuturor părţilor interesate prin calitatea produselor şi serviciilor oferite;
 • Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile activitatilor societatii in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca/situatiilor de urgenta si dispozitivelor medicale;
 • Prevenirea poluarii, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
 • Asigurarea unui management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;
 • Asigurarea pentru salariati a unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin controlul riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Asigurarea instruirii permanente a personalului cu privire la situatiile de urgenta;
 • Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 13485:2016.
3. Prevenirea neconformităţilor în toate fazele, identificarea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi susţinerea după furnizare a produselor şi serviciilor se realizează prin menţinerea unui sistem de management integrat calitate – mediu – SSM/SU – DM în concordanta cu cerintele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR/EN SR ISO 45001:2018 si prin conformarea cu cerintele SR EN ISO 13485:2016.

4. O atenţie deosebită se acordă educării şi instruirii fiecărui angajat, pentru utilizarea creativităţii personale în scopul aplicării politicii în domeniul calităţii, mediului, SSM/SU si a dispozitivelor medicale. Aşteptăm de la angajaţi: iniţiativă, performanţă, responsabilitate, protejare şi colaborare permanentă.

5. Sistemul de management integrat calitate – mediu – SSM/SU – DM sunt documentate,  stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor societăţii şi sunt menţinute prin audituri şi analize, în scopul asigurării îmbunătăţirii continue a eficacităţii funcţionării acestora.

6. Prezenta politică asigură cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor de calitate, mediu, SSM/SU si a dispozitivelor medicale; politica este analizata continuu pentru adecvare continuă.

7. Managerul General se angajează să asigure cadrul necesar pentru respectarea prevederilor în vigoare – aplicabile domeniului de activitate al S.C. X-LAB Solutions S.R.L– referitoare la securitatea IT, protecția datelor cu caracter personal in vederea efectuării sarcinilor de serviciu şia datelor cu caracter personal ale angajaților.

8. 
Managerul General se angajează să comunice în cadrul organizaţiei importanţa respectării cerinţelor legale şi de reglementare, a cerinţelor sistemului de management integrat şi să urmărească respectarea acestora.
 
MANAGER GENERAL,                                                                               Data: 21.05.2018.

Certificari

slogan
Urmareste-ne pe Google plus! Urmareste-ne pe Twitter! Urmareste-ne pe Facebook! Urmareste-ne
All Rights Reserved. Copyright © 2002 - 2014, SC X-Lab Solutions SRL